Kowa Oljeanalyse

Hvorfor KOWA (Komatsu Oil Wear Analysis):

  • Unngå maskin havari
  • Oppdage feil i startfasen
  • Planlegge vedlikehold
  • Optimalisere driftskostnaden
  • Gir full kontroll på diesel kvaliteten
  • Redusere stopptid

Oljen er i kontakt med alle delene i maskinen, oljeanalysen og dens diagnose muliggjør identifisering av slitasje i en tidlig fase, som kan påvirke produksjon og levetiden på maskinen. Analysen vil fortelle deg om viskositet, forbrennings-effektivitet, slitemetaller og tilstand for tilsetninger i oljen som er viktig for dens egenskaper. All denne informasjonen kan laboratoriet tydeliggjøre.

Logistikk: Hesselberg Maskin AS bistår deg med prøveflasker, etiketter og forhånds- adresserte konvolutter for innsending av prøver.

Prøvetaking: Renslighet ved prøvetaking er viktig for en korrekt diagnose, prøven er å regne som ferskvare. Bruk alltid nye prøveflasker fra KOWA.

Analyse: Prøven blir registrert og analysert ved laboratoriet. Analysen er kompleks men viser viktig informasjon om oljen og maskinens helse.

Diagnose: Ingeniører med lang erfaring kan ved hjelp av tidligere prøver som referanse og informasjon dra database identifisere en begynnende feil.

Rapport: Diagnosen bil omsatt i en lett forståelig teknisk rapport som kan bli tilsendt på epost.