Komtrax

Formålet med KOMTRAX™ er å gi kunder som eier en Komatsu en raskere og bedre service. Feil kan diagnostiseres uten at en servicetekniker har sett på maskinen og det tilbys rask og effektiv hjelp om det skulle oppstå problemer. Dette begrenser ståtid.

Datene som registreres hjelper også Komatsu med å videreutvikle maskinene. Systemet kan etter kundens ønske når som helst deaktiveres.

Dataene som KOMTRAX™registrerer overføres til en kommunikasjonstasjon via satellitt eller GPRS. De avleses da av Komatsu, Hesselberg Maskin AS og av maskinens eier via internett eller nedlastet App. Hver kunde har en adgangskode til systemet. Denne meddeles separat.

App er kompatibel med Apple enheter som kjører iOS 7.0.4 (det er mulig at det virker på andre enheter og operativsystem også)

Trykk for å laste ned KOMTRAX™ App         KOMTRAX baby

 

Komtrax login 1

Komtrax + logo