Fresia Atlas_hesselberg maskin as_forsvarsmateriell

24 Fresia Atlas TT levert til Forsvaret

Publisert: 25.08.2020
Del

I sommer hadde vi gleden av å overlevere siste leveranse på 10  Fresia Atlas TT maskiner av totalt 24 til Forsvaret.

FRESIA Atlas TT er en middels tung flytauemaskin produsert i Italia, Millesimo av FRESIA SPA. I utgangspunktet er maskinene standard Fresia-maskiner, men det er gjort enkelte tilpasninger for bruken i Forsvaret. Det går for eksempel på flere lastsikringspunkter for transport med fly, sambandsløsninger, lakkert i fargen GUL RAL 1021 for bruk på flyoperative flater. Det er også gjennomført initialopplæring av militært personell på fører-og teknikere.

Forsvarsmateriell utruster Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell for å bidra til Forsvarets operative evne. Etaten foretar investeringer og forvalter materiellet gjennom levetiden. I anskaffelsen av flytauemaskiner til Redningshelikoptertjenesten (AW101-612 SAR QUEEN) og nye kampfly (F-35 Lightning II) har Landkapasiteter i Forsvarsmateriell denne rollen.

Tauemaskin_fresia atlas TT

Vi i Hesselberg takker så mye for tilliten og ønsker lykke til med de nye maskinene.