VI SATSER FORTSATT STORT I NORD-SVERIGE

Publisert: 31.05.2016
Del

I Sverige, nærmere bestemt Kiruna, foregår Europas største malmproduksjon. Voldsomme krefter graver og kjører mellom gruvene døgnet rundt, hele året, nesten uten stans. Da Hesselberg Maskin gikk inn i Sverige, var Kiruna hovedmålet. Det er det fortsatt.

Tidligere i år ble det avgjort at Hesselberg Maskin AB trekker seg som Komatsu-importør i det svenske anleggsmarkedet. Hverken Hesselberg Maskin eller Komatsu kunne si seg fornøyd med utviklingen de siste årene, og noe måtte gjøres. Andreas Corwin, ettermarkedssjef i Hesselberg Maskin, har vært involvert i prosessen fra start, og har fulgt utviklingen nøye.

«Hovedgrunnen til at vi valgte å gå inn i Sverige i 2009 var Kiruna-området. Presidenten i Komatsu Europa kontaktet Hesselberg Maskin i Norge og lurte på om vi ville gå inn som importør. På den tiden drev Komatsu selv i Sverige uten særlig suksess. Komatsu har en fortid i Sverige med flere konkurser. Det er et tøft sted å drifte, og betingelsene er vanskelige. Det hjelper heller ikke at dette er Volvos hjemmemarked. Komatsu har lite historikk i nabolandet, mens her hjemme har Hesselberg Maskin vært eneforhandler siden 1974. Med det er vi den nest eldste Komatsu-forhandleren i Europa. Grunnen til at vi ville satse i Sverige, tross vanskelige forhold, var likevel gruveindustrien og det potensialet som lå der. I 2009 begynte jernmalmprisen å gå opp, og aktiviteten i gruvedrift begynte å bli lovende. Framtidsutsiktene i Nord-Sverige var gode» forteller Andreas Corwin.

????????????????????????????????????

ALT ER STØRRE I MALMFELTET
I Kiruna-området kjører en 120-tonns gravemaskiner, et par 550-tonns gravmaskiner og flere 100-tonn trucker som i dag er av de større Komatsu har i Europa. Komatsu leverer dieselelektriske maskiner helt opp til 400-tonn, men disse er ennå ikke godkjent i Europa. Hesselberg Maskin jobber progressivt med saken, nettopp for å dekke et økende behov i Nord-Sverige.

«De store maskinene i Kiruna krever store arealer for service og vedlikehold. Etter at vi hadde solgt godt med maskiner i Kiruna, så vi behovet for å investere i en verkstedstomt. Verkstedet som står der i dag er bygget for å betjene de største maskinene, og er mye større enn noe annet vi har. Portene er åtte ganger åtte meter, og selve verkstedet er laget for å ta inn 120-tonns gravemaskiner og 100-tonns trucker. Alt har fått veldig store dimensjoner i Kiruna, og investeringene har vært tilsvarende» sier Andreas mens han finner frem bilder av de største maskinene, fra et nylig besøk i Nord-Sverige.

????????????????????????????????????

GODE FREMTIDSUTSIKTER
At Komatsu i Sverige nå deles mellom to importører, er ingen unik Komatsu-modell. Tilsvarende fordeling finnes blant annet i Brasil, der de har flere anleggsforhandlere og en gruveforhandler. Hesselberg Maskin ser seg fornøyd med oppdelingen.

«Vi blir værende i Sverige av samme grunn som vi kom, nemlig gruvedriften og den potensielle oppturen der. Nå har vi vært i gjennom en lavkonjunktur, og det ser ut som malmprisene nå snur, noe som automatisk trekker markedet vårt i positiv retning» sier Andreas fornøyd.

????????????????????????????????????

FORTSATT MANNSSTERKE
Det blir Söderberg & Haak AB som tar over anleggsmarkedet etter Hesselberg Maskin AB. Dialogen mellom partene har vært konstruktiv, og Hesselbergs interesser er blitt godt ivaretatt. Alle tidligere ansatte i Sverige har blitt tilbudt jobb i Söderberg & Haak.

«Vi er fortsatt mannssterke i Kiruna, og har åtte fulltidsansatte som står på hver dag for å ivareta kundens behov. Maskinene der oppe går døgnet rundt, opptil fem-seks tusen timer i året, noe som krever hyppige overhalinger. Vi har mange maskiner som er under serviceavtaler, og bare i år har vi overhaling på tre HD785- 100-tonns trucker. Det utgjør mange servicetimer, men vi er godt rustet med folk til å ta de jobbene som trengs. Vi skal også styrke delelageret, og ser på mulighetene for å bygge ut ytterligere. Nå er alt fokus i Sverige på Kiruna, og det blir spennende å følge utviklingen» avslutter Andreas.

Autosave-File vom d-lab2/3 der AgfaPhoto GmbH